Warunki bezpłatnego powtarzania zabiegów


Świadczymy dla Państwa usługi najwyższej jakości. Aby zapewnić Państwu pełne poczucie bezpieczeństwa i komfortu, wszyscy lekarze są gwarantami wykonywanych zabiegów.

Leczenie zachowawcze będzie bezpłatnie powtórzone do 3 lat (wypełnienia warstwowe) lub do 2 lat (pozostałe wypełnienia) od momentu założenia wypełnienia pod następującymi warunkami:

 • wykonanie całego leczenia zawartego w planie (najlepsze rozwiązanie);
 • przestrzeganie zaleceń lekarza;
 • systematyczne usuwanie osadu nazębnego (według wskazań);

 

Prawo do bezpłatnego powtórzenia zabiegu Pacjent uzyskuje na 6 m-cy – od momentu założenia wypełnienia. Przedłużenie tego prawa następuje po:

 • zgłoszeniu się na wizytę higienizacyjną, potwierdzonej w Karcie Zdrowia;
 • zgłoszeniu się na wizytę kontrolną do lekarza połączoną z badaniem stomatologicznym.

Praca protetyczna będzie bezpłatnie powtórzona do 3 lat (nie dotyczy napraw) od momentu zakończenia pracy pod następującymi warunkami:

 • wykonanie pełnego planu leczenia protetycznego (zakończenie leczenia według wskazań lekarza);
 • przestrzeganie zaleceń lekarza;
 • systematyczne usuwanie osadów nazębnych;
 • użytkowanie uzupełnień protetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • wykonywanie napraw we własnym zakresie powoduję utratę prawa do ponownego wykonania pracy protetycznej.

Prawo do bezpłatnego powtórzenia pracy protetycznej Pacjent uzyskuje na 6 m-cy – od momentu oddania gotowej pracy protetycznej. Przedłużenie tego prawa następuje po:

 • zgłoszeniu się na wizytę higienizacyjną, potwierdzonej w Karcie Zdrowia (nie dotyczy protez całkowitych);
 • zgłoszeniu się na wizytę kontrolną do lekarza protetyka połączoną z badaniem stomatologicznym;

Ząb leczony endodontycznie, którego leczenie się nie powiodło zostanie bezpłatnie usunięty, a na jego miejsce zostanie wszczepiony implant. Koszty leczenia endodontycznego poniesione przez Pacjenta zostaną odjęte od kosztów wszczepienia implantu (nie dotyczy zębów leczonych powtórnie).

Prawo to uzyskuje Pacjent przez okres do 2 lat od momentu zakończenia leczenia pod następującymi warunkami:

 • przeprowadzenie leczenia endodontycznego jednego zęba w czasie do 2 tygodni;
 • wykonanie leczenia zęba łącznie z odbudową korony zgodnie z zaleceniami lekarza w Kryspin-Dent;
 • przestrzeganie zaleceń lekarza;
 • systematyczne usuwanie osadu nazębnego (według wskazań);

Powyższe prawo Pacjent uzyskuje na 6 m-cy – od momentu zakończenia leczenia. Jego przedłużenie następuje po:

 • zgłoszeniu się na wizytę higienizacyjną, potwierdzonej w Karcie Zdrowia;
 • zgłoszeniu się na wizytę kontrolną do lekarza połączoną z badaniem stomatologicznym.

 

Zabiegi implantologiczne zakończone niepowodzeniem będą powtórzone do 10 lat od momentu wykonania wszczepu pod następującymi warunkami

 • przestrzeganie zaleceń lekarza;
 • przestrzeganie zakazu palenia papierosów;
 • wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach w KRYSPIN-DENT;

Powyższe prawo Pacjent uzyskuje na 6 m-cy – od momentu wszczepienia implantu. Jego przedłużenie następuje po:

 • zgłoszeniu się na wizytę higienizacyjną, potwierdzonej w Karcie Zdrowia;
 • zgłoszeniu się na wizytę kontrolną do lekarza połączoną z badaniem stomatologicznym.

Uzyskanie oczekiwanych rezultatów jest dla nas priorytetem. Dlatego prosimy naszych Pacjentów o nie odwoływanie umówionych wizyt.