Nasza firma powstała w listopadzie 2004 roku. Od początku istnienia nadrzędnym celem było wprowadzenie kompleksowego leczenia najwyższej jakości zapewniającego również najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Od początku istnienia zadbaliśmy o wysokiej klasy urządzenia i sprzęt medyczny. Bardzo starannie prowadzimy również proces rekrutacji, aby tworzyć zespół w pełni profesjonalny i jednocześnie zdolny do wspólnego działania.

Decyzją Wojewody Pomorskiego zostaliśmy wpisani do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej – 2201003. Posiadamy wszystkie komórki organizacyjne dotyczące stomatologii (poradnia stomatologiczna, poradnia stomatologiczna dla dzieci, poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, poradnia ortodontyczna, poradnia protetyki stomatologicznej, poradnia chirurgii stomatologicznej, pracownia diagnostyki obrazowej, sterylizatornia, dział oświaty i promocji zdrowia).

Dowodem postępowania zgodnie z wyznaczonymi celami jest wyróżnienie wręczone NZOZ Kryspin-Dent w dniu 8 listopada 2006 r. w konkursie Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości otrzymane przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursu i Prezesa Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu Józefa Jasinieckiego za inwestowanie w jakość usług. Wyróżnienie to zmotywowało nas do dalszego działania zmierzającego do zwiększenia wartości firmy. Skutkiem jest stałe zwiększanie zatrudnienia oraz zaplecza technicznego.        
Od marca 2008r. współtworzymy sieć wyjątkowych gabinetów stomatologicznych DCL. Dzięki realizacji tego projektu w klinikach Dental Clinic Licence zapewniamy kompleksową opiekę stomatologiczną na najwyższym europejskim poziomie. Koncepcja ta opiera się na sprawdzonych metodach wypracowanych w wiodących w tej dziedzinie Klinkach na świecie (m.in. Las Vegas Institute).

Zgodnie z planami rozwoju firmy w dniu 29 września 2008 roku otworzyliśmy drugi oddział Kryspin-Dent. Nowa placówka zlokalizowana jest w centrum Gdańska Głównego. Zadbaliśmy o potrzebę zapewnienia możliwości dogodnego parkowania. Wyjątkowa dbałość o potrzebę zapewnienia prywatności, jakość wykończenia wnętrza, a także możliwości przeprowadzenia zabiegów w światowych standardach pozwoliło na poczucie jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa.

Z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości usług i równoznacznym zwiększeniu zadowolenia naszych Pacjentów, kierownictwo firmy ustanowiło Politykę Jakości. 06-07 października 2008 roku odbył się w firmie audyt certyfikujący potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy EN ISO 9001. Obecnie przystosowaliśmy system zarządzania jakością do normy EN ISO 9001:2008.

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 września 2009 roku nr 1169/248/09 projekt naszej firmy został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki temu rozpoczęliśmy Wdrożenie Nowych Technologii w Implantologii i Chirurgii Kostnej.  Tak jak we wszystkich dziedzinach stomatologicznych zapewniamy naszym Pacjentom najwyższy Standard Jakości i Bezpieczeństwa zabiegów z zakresu implantologii i chirurgii kostnej.

W 2010 roku przeprowadziliśmy znaczące zmiany organizacyjne, modernizację oraz zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy m.in. dwa najnowocześniejsze mikroskopy operacyjne z torami wizyjnymi i oświetleniem ksenonowym., wysokospecjalistyczne urządzenia do chirurgii kostnej i implantologii. Zmodernizowaliśmy i zwiększyliśmy możliwości badań i diagnostyki poprzez zakup dwóch dodatkowych stanowisk radiografii cyfrowej. Zakupiliśmy dwa nowocześniejsze autoklawy, które decydują o poziomie sterylności instrumentów. Tym samym potwierdzamy wyjątkową dbałość  o bezpieczeństwo naszych Pacjentów. Zbudowaliśmy również własną nowoczesną i bezpieczną sieć teleinformatyczną. Utworzyliśmy także specjalny pokój mediacyjny, w którym Pacjent może w komfortowych warunkach porozmawiać o swoim leczeniu. Zakupiliśmy dwa ruchome unity stomatologiczne przystosowane do prowadzenia leczenia w domu Pacjenta. Dostrzegliśmy ogromną potrzebę doskonalenia zawodowego lekarzy i asystentek. Uważamy, że poziom wyszkolenia naszego zespołu jest tak wysoki, że jesteśmy uprawnieni do prowadzenia szkoleń - tym samym utworzony został dział szkoleń praktycznych.