specjalista chirurgii stomatologicznej

Kalrolina Mazurkiewicz
Ukończyłam z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Oddział Stomatologii w Gdańskiej Akademii Medycznej w 2001r. W trakcie studiów prowadziłam aktywną działalność w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych Akademii Medycznej w Gdańsku.

W dniu 15.03.2012r. zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.

Implantologia Periodontologia Chirurgia stomatologiczna

W latach 2002 - 2004 pracowałam w Prywatnym Centrum Stomatologicznym "POLDENT" w Gdańsku na stanowisku lekarz stomatolog. Równolegle pracowałam w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej POLMED w Starogardzie Gdańskim na stanowisku lekarz stomatolog.

W latach 2005 - 2006 pracowałam w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowo-Urazowej w Gdańsku Oliwie na stanowisku młodszy asystent stomatologii.

W 2005 roku rozpoczęłam specjalizację z chirurgii stomatologicznej.

Od 2006 roku pracuję w Pomorskim Centrum Stomatologii Kryspin-Dent na stanowisku lekarz stomatolog. Wiodącą dziedziną mojej pracy jest chirurgia stomatologiczna w tym również implantologia, mikrochirurgia i periochirurgia. Interesuje mnie również endodoncja. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam uczestnicząc systematycznie w kursach, szkoleniach, konferencjach.

Dotychczas podwyższałam swoje kwalifikacje poprzez:

 • kurs "Możliwości użycia lasera w codziennej praktyce lekarza dentysty. Polski laser SMART m PRO - narzędzie konieczne w codziennej praktyce", Łódź 05 marca 2016 r.;
 • ITI Study Club Gdańsk dr Bruno Schmidt , dr Krzysztof Chmielewski "Tissue Level vs Bone Level Implants - and potential indications for Bone Level Tapered Implants", "sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem membran tytanowych iGen - zasady pracy i efekty", Gdańsk 20 lutego 2016r.;
 • kurs Micerdent "Światło i kolor w odbudowie estetycznej - Enamel Plus HRi", Gdańsk, 28 stycznia 2016 r.;
 • szkolenie z fotografii stomatologicznej, Gdańsk 21 listopada 2015r.;
 • wykład wraz z pokazem "Szyny repozycyjne przy zwichnięciu żuchwy", Gdańsk 15 października 2015r.;
 • sympozjum dr Paolo Casentini, dr Wojciech Ryncarz, dr Marzena Wyganowska-Świątkowska, David Dias, dr Hangyasi David Botond, dr Sergio Piano:
  - "plan leczenia w strefie estetycznej - podejście multidyscyplinarne",
  - "nowy implant stożkowy Straumann Bone Level Tapered-BLT",
  - "emdogain - małe białko z szeroką gamą zdolności",
  - "przegląd częstych interwencji i wskazań klinicznych z chirurgii periodontologicznej i implantologii z praktycznym podejściem",
  - "uproszczenie leczenia implantologicznego: alternatywy dla inwazyjnych procedur chirurgicznych",Warszawa 26 września 2015r.;
 • szkolenie prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska "Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia. Reparacja i regeneracja przyzębia.", Białystok 02-03 października 2014r.;
 • warsztat prof. Giulio Rasperini (włoskie spotkania osteologiczne) "Regeneracja pionowych ubytków kostnych wokół zęba po leczeniu ortodontycznym. Zarządzanie tkankami miękkimi przy pokrywaniu recesji powstałych w wyniku leczenia ortodontycznego", Kraków 15 marca 2014r.;
 • wykład prof. Giulio Rasperini (włoskie spotkania osteologiczne) "Leczenie powikłań periodontologicznych po tradycyjnych terapiach ortodontycznych u osób dorosłych", Kraków 15 marca 2014r.;
 • warsztat dr Andrea Podesta (włoskie spotkania osteologiczne) "Planowanie leczenia pod kątem kortykotomii", Kraków 14 marca 2014r.;
 • wykład dr Andrea Podesta (włoskie spotkania osteologiczne) "Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w codziennej praktyce", Kraków 14 marca 2014r.;
 • warsztaty z zastosowaniem oprogramowania DDS Implants, Centrum Szkoleniowe Natrodent, prowadzący szkolenie Piotr Nagadowski: "planowanie leczenia protetycznego z wykorzystaniem CT i drukarek 3D.", Łódź 18 lutego 2014r.;
 • szkolenie prof. dr hab. Małgorzata Pietruska "Wydłużanie koron klinicznych", Białystok 25-26 października 2013r.;
 • kurs z warsztatami regeneracji tkanek miękkich i twardych dr Krzysztof Chmielewski "Botiss academy", Sopot 02 marca 2013r.;
 • od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. pełniłam obowiązki Kierownika Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.;
 • kurs lek.stom. Michal Szczutkowski "Gospodarowanie tkankami miekkimi", Warszawa 01 grudnia 2012r;
 • wykład dr Marek Hochman (USA) - wynalazca systemu kontroli ciśnienia podczas podawania znieczulenia (Dynamic Pressure Sensing): "Nowoczesne technologie znieczulenia w stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii." Gdańsk, 20 października 2012r.;
 • I Forum Implantologiczne Biomet 3i "Kontrolowana estetyka i precyzja w implanto-protetyce", Gdańsk 16 czerwca 2012r. Wykładowcy:- prof. dr hab.n.med. Zdzisław Bereznowski, - dr n.med. Piotr Majewski, - dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz, - dr n.med. Adam Ziemlewski;
 • uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii stomatologicznej, Łódź, Kraków 15 marca 2012r.;
 • Forum Dentysty-Praktyka: "Diagnostyka... Periodontologia... Estetyka... Praktyczne rozwiązania dla codziennej praktyki dentystycznej", warsztaty dr n.med. Marzena Wyganowska-Świątkowska "Regeneracja tkanek przyzębia", Gdańsk 11 czerwca 2011r.;
 • kurs B. Giesenhagen, O. Yuksel "Ring technique - pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych.", Warszawa 01 kwietnia 2011r.;
 • certyfikacja na aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 28 lutego 2011r.;
 • seminarium specjalistyczne prof.dr Fouad Khoury (Niemcy) "Przeszczepy bloczków kostnych w żuchwie: diagnoza, instrumentarium, techniki pobierania, procedury chirurgiczne, przyczyny niepowodzeń." Jachranka 12 listopada 2010r.;
 • warsztat praktyczny dr hab.n.med.Marzena Dominiak "Nowe możliwości augmentacji tkanek miękkich-procedury zastosowania matrycy kolagenowej jako alternatywa dla przeszczepów autogennych" Jachranka , 11.11 2010r.;
 • szkolenie "Najnowsze wytyczne dotyczące udzielania pierwsze pomocy"- Gdański Uniwersytet Medyczny 2010r.;
 • kurs prof. Andrzej Wojtowicz "Implantologia - poziom II", Warszawa AW Clinic 2010r.;
 • szkolenie on-line Roman Borczyk "Zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej celem regeneracji kości, jako przygotowanie do leczenia implantologicznego w bocznych odcinkach szczęki", 23 grudnia 2009r.;
 • kurs zaawansowany dr n. med.Krzysztof Awiłło "Implantologia", Warszawa 04 grudnia 2009r.;
 • kurs Marco Degidi (Włochy) "Obciążenia natychmiastowe", Warszawa 07 listopada 2009r.;
 • kurs dr n.med.Krzysztof Awiłło "Sterowana regeneracja tkanek i sterowana regeneracja kości w periodontologii i implantologii", Warszawa 06 listopada 2009r.;
 • kurs dr n. med.Krzysztof Awiłło "Implantologia", Warszawa 23 października 2009r.;
 • warsztaty chirurgicznego opracowywania tkanek miękkich w ramach V Kongresu Artoral dr med.dent. Gerd Korner "Postępowanie w przypadkach recesji dziąseł w złożonych przypadkach periodontologiczno- implantologicznych", Sopot 10 czerwca 2009r.;
 • szkolenie Mariusz Oboda "Zarządzanie emocjami" , Gdańsk 03-04 czerwca 2009r.;
 • szkolenie II stopnia dr Anna Maria Dubojska "Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych systemem Gerbera w rehabilitacji narządu żucia", Gdańsk 31 maja 2009r.;
 • sympozjum dr Arnaldo Castellucci "Nowa technologia w endodoncji nieoperacyjnej", Gdańsk 30 kwietnia 2009r.;
 • szkolenie dr Anna Maria Dubojska "Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych systemem Gerbera w rehabilitacji narządu żucia", Gdańsk 03-04 stycznia 2009r.;
 • szkolenie zamknięte dla zespołu medycznego Kryspin-Dent Mariusz Oboda "Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym - stopień III", Gdańsk 06-07 września 2008r.;
 • kurs lek.med.chir stom. Roman Borczyk "Nowa era endodoncji: warsztaty z użyciem narzędzi ręcznych (stopień II).", Warszawa 07 czerwca 2008r.;
 • praktyka w zakresie zabiegów implantacji, Słubice 21-23 maja 2008r.;
 • konferencja "Osteologia w Krakowie" - koordynatorzy naukowi konferencji prof. Massimo Simion, dr n. med. Krzysztof Awiłło "Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik sterowanej regeneracji kości i tkanek", Kraków 19 kwietnia 2008r.;
 • kurs prof. Tomaso Vercellotti, prof. Massimo Simion, "Przygotowanie obszaru implantacji: technika pobierania wiórów kostnych, technika pobierania bloków kostnych", "Zapobieganie komplikacjom w obszarze implantu: Terapia przed osadzeniem implantu oraz terapia przyzębia", Kraków 18 kwietnia 2008r.;
 • wykład "Nowa era w chirurgii i implantologii - część 1", Katowice 16 marca 2008r.;
 • szkolenie zamknięte dla zespołu medycznego Kryspin-Dent Mariusz Oboda "Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym - stopień II", Gdańsk 05-06 stycznia 2008r.;
 • kurs dr med. dent. Friedrich-Wilhelm Pape "Kurs protetyczny z systemu implantologicznego Xive", Warszawa 24 listopada 2007r.;
 • szkolenie "Implantologia stomatologiczna", Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie 22-26 października 2007r.;
 • kurs dr n.med. Krystian Owczarczak "Preparacja zębów pod korony i mosty", Warszawa 09 września 2007r.;
 • kurs prof. dr hab. S. Suliborski "Metody odbudowy utraconej wysokości zwarcia", Warszawa 08 września 2007r.;
 • szkolenie CMPK "Zdrowie publiczne cz. 2", Warszawa 25-28 czerwca 2007r.;
 • szkolenie CMPK "Zdrowie publiczne cz. 1", Warszawa 28-31 maja 2007r.;
 • "VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI", Mikołajki 17-19 maja 2007r.;
 • szkolenie "Periochirurgia - stopień II: Praktyczna regeneracja kości", Berlin 28-29 kwiecień 2007r.;
 • szkolenie "Promocja zdrowia w chirurgii stomatologicznej", Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie 16-20 kwietnia 2007r.;
 • kurs "Przyczyny niepowodzeń w endodoncji i sposoby ich unikania", Gdynia 27 stycznia 2007r.;
 • szkolenie zamknięte dla zespołu medycznego Kryspin-Dent "Profesjonalna komunikacja i obsługa Pacjenta w gabinecie stomatologicznym", Gdańsk 06-07 stycznia 2007r.;
 • praca poglądowa "Gojenie rany poekstrakcyjnej", Gdańsk 20 października 2006r.;
 • kurs "Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki ", Gdańsk 20 października 2006r.;
 • konferencja naukowo-szkoleniowa "Długotrwały sukces w codziennej praktyce stomatologicznej - fakty i mity", Gdańsk 18 października 2006r.;
 • kurs "Wprowadzenie do ortodoncji i chirodoncji dla dentystów ogólnych" oraz "Wybielanie zębów w domu i w gabinecie", Gdańsk 14 października 2006r.;
 • kurs "Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego", Gdańsk 13 października 2006r.;
 • kurs "Rozpoznawanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki", Gdańsk 06 października 2006r.;
 • udział w obradach V Gdańskiego Forum Stomatologicznego BaltDentica, Gdańsk 08-10 czerwca 2006r.;
 • kurs "Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego", Gdańsk 31 maja 2006r.;
 • staż specjalizacyjny "Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej", Warszawa 06-31 marca 2006r.;
 • wykład "Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym", Gdańsk 10 stycznia 2006r.;
 • kurs "Anatomiczna odbudowa punktów stycznych powierzchni żujących", Gdańsk 15 października 2005r.;
 • udział w obradach IV Gdańskiego Forum Stomatologicznego, Gdańsk 09-11 czerwca 2005r.;
 • udział w Ogólnopolskim programie edukacyjnym e-Dentico "Repetittio est ...", 2005r.;
 • szkolenia w ramach posiedzeń koła naukowego służby zdrowia Marynarki Wojennej, Gdańsk 2005r.;
 • szkolenie "Ważne aspekty leczenia endodontycznego i protetycznego w stomatologii dziecięcej", "Cercon Smart Ceramics - nowe możliwości zastosowania ceramiki bezmetalowej", Gdynia 25 września 2004r.;
 • udział w VII Zjeździe Zespołów Stomatologicznych, Łódź wrzesień 2001r.;
 • udział w Targach Stomatologicznych, Toruń listopad 2000r.