specjalista ortodoncji

Ukończyłam studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziały Lekarskiego w Gdańsku. Dyplom lekarza stomatologa uzyskałam 14 czerwca 1995 roku.
Roczny staż podyplomowy odbywałam i zaliczyłam z wynikiem pozytywnym w Poradniach Specjalistycznych Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Gdańsku, z oddelegowaniem przez Wojewódzki Szpital Zespolony, w dniach od 1 października 1995 roku do 30 września 1996 r.
Pracę zawodową rozpoczęłam dnia 4 października 1996 roku w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, pracując w nim do 30 września 2002 roku.

 
Egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia w zakresie stomatologii ogólnej zdałam z wynikiem bardzo dobrym dnia 18 listopada 1998 roku, uzyskując specjalizację w tym zakresie.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2001 roku.
Od dnia 7 października 2002 roku w ramach urlopu szkoleniowego rozpoczęlam staż specjalizacyjny w zakresie ortodoncji w Przychodni Ortodoncji Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego NZOZ Akademii Medycznej w Gdańsku.
Od dnia 2 października 2003 roku pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Gdańsku.
Egzamin specjalizacyjny w zakresie ortodoncji zdałam dnia 27 marca 2006 roku, uzyskując specjalizację w tym zakresie.
Członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jestem od dnia 14 lutego 1997 roku, a od dnia 13 grudnia 2002 roku pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Oddział Gdańsk.
Członkiem  Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego jestem od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Ortodoncja

Swoją  wiedzę  i  umiejętności  poszerzam  uczestnicząc  systematycznie  w  licznych  kursach,  szkoleniach  i sympozjach.
 
Dotychczas podwyższałam swoje kwalifikacje poprzez:    
 • kurs dr Szymon Chojnowski i dr n. med. Małgorzata Rzepecka-Skupień „Leczenie zgryzów głębokich z wykorzystaniem zamków o różnych preskrypcjach i łuków intruzyjnych.”, Gdańsk 3 grudnia 2016 r.;
 • szkolenie dr Guido Sampermansa „Leczenie wad klasy II i III”, Gdańsk 21-22 października 2016 r.;
 • szkolenie prof. Jeffrey P. Okeson, DMD „Rola leczenia ortodontycznego w zdrowym funkcjonowaniu układu żucia.”, Warszawa 14-15 października 2016 r.;
 • 19 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Olsztyn 21-24 września 2016 r.;
 • kurs prof. Vincent Kokich Jr „Współpraca interdyscyplinarna: Próba optymalizacji rezultatów leczenia u pacjentów z zaburzoną estetyką stomatologiczną.”, Olsztyn 21 września 2016 r.;
 • kurs dr Derek Mahony „Przegląd metod leczenia stosowanych u pacjentów z bardzo niskim wymiarem pionowym, tzn. korygowanie zwiększonego nagryzu pionowego i poprawa profilu brachycefalicznego.”, Warszawa 10 września 2016 r.;
 • szkolenie dr Birte Melsen „Zakotwienie szkieletowe dawniej, dziś i jutro.”, Poznań 10-11 czerwca 2016 r.;
 • szkolenie prof. dr hab. n. med. Nazan Kucukkeles „Technika łuków segmentowych w leczeniu ortodontycznym.”, Warszawa 22-23 kwietnia 2016 r.;
 • szkolenie II stopnia dr Anna Maria Dubojska "Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych systemem Gerbera w rehabilitacji narządu żucia", Gdańsk 31 maja 2009 r.;
 • szkolenie dr Anna Maria Dubojska "Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych systemem Gerbera w rehabilitacji narządu żucia", Gdańsk 03-04 stycznia 2009 r.;
 • szkolenie   zamknięte   dla   zespołu  medycznego  Kryspin-Dent  Mariusz  Oboda "Profesjonalna  komunikacja i obsługa pacjenta w  gabinecie stomatologicznym - stopień III", Gdańsk 06-07 wrzesień 2008 r.;
 • szkolenie  zamknięte  dla  zespołu  medycznego  Kryspin-Dent   Mariusz  Oboda  "Profesjonalna  komunikacja i obsługa pacjenta w  gabinecie stomatologicznym - stopień II", Gdańsk 05-06 styczeń 2008r.;
 • kurs dr Fredrik Bergstrand "Zamki samoligaturujące. Białe plamy",  Gdańsk 14 listopad 2007 r.;
 • kurs dr Tiziano Baccetti " Leczenie ortopedyczne wady zgryzu klasy III - postępowanie na bazie dowodów", Warszawa 10 listopad 2007 r.;
 • kurs dr Tiziano Baccetti "Odpowiednie planowanie leczenia w przypadku zatrzymanych kłów", Warszawa 09 listopad 2007 r.;
 • kurs prof. Nazan Kucukkeles (Turcja) "Leczenie wad doprzednich", Warszawa - 27 październik 2007 r.;
 • 11. Zjazd PTO, Lublin 29 wrzesień 2007 r.;
 • kurs prof. Ravindra Nanda "Strategie biomechaniczne i estetczne w ortodoncji klinicznej", Lublin 27 wrzesień 2007 r.;
 • kurs dr Lars Christensen "Mechanika leczenia według filozofii MBT oraz VTO", Warszawa 11 wrzesień 2007 r.;
 • szkolenie prof. Varun Karlra "Nowoczesne aparaty i techniki leczenia w ortodoncji", Sopot 29-30 czerwiec 2007 r.;
 • "Druga Międzynarodowa Konferencja  Stomatologiczna Zachód - Wschód", Warszawa 12 maj 2007 r.;
 • szkolenie prof. Mladen Kuftinec "Postępowanie w przypadkach dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. System In-Ovation-R", Wrocław 16-17 marzec 2007 r.;
 • szkolenie zamknięte dla zespołu medycznego Kryspin-Dent "Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w  gabinecie stomatologicznym", Gdańsk 06-07 styczeń 2007 r.;
 • szkolenie prof. DDS, Ph. D., Dr Odont Birte Melsen "Planowanie leczenia – kiedy i w jaki sposób można odnieść korzyści z zakotwiczenia szkieletowego?", Gdańsk 01-02 grudzień 2006 r.;
 • kurs dr John Fluttert "Wpływ aparatu mięśniowo-czynnościowego na rozwój twarzy i uzębienia - kompleksowe podejście do wczesnego leczenia wad zgryzu", Gdańsk 21 listopad 2006 r.;
 • kurs Dr Tiziano Baccetti "Efektywne leczenie wad klasy II i III: podejście oparte na faktach naukowych w ortopedii szczękowo-twarzowej", Warszawa 01 październik 2006 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Prostowanie częściowo zatrzymanych drugich zębów trzonowych. Produkty ortodontyczne firmy 3M Unitek zaprezentowane przez przedstawiciela firmy Ortho-Max, Gdańsk 16 grudzień 2005 r.;
 • szkolenie prof. MUDr. Milan Kaminek, DrSc., MUDr. Marie Štefkowá, CSc. „Współpraca ortodontyczno-chirurgiczna w leczeniu wad szczękowo-zgryzowych”, Gdańsk 25-26 listopad 2005 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Potrzeba opieki ortodontycznej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek. Współpraca periodontologa i ortodonty podczas terapii ortodontycznej, Gdańsk 14 październik 2005 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Leczenie ortodontyczno – periodontologiczne, Gdańsk 17 czerwiec 2005 r.;
 • kurs prof. Vincent G. Kokich, DDS, MSD „Faza końcowa leczenia ortodontycznego; co każdy klinicysta powinien wiedzieć” Łódź, 12 maj 2005 r. – kurs przedzjazdowy 9. PTO;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Zespół Williamsa. Prezentacja referatu: Opieka ortodontyczna nad dziećmi niepełnosprawnymi, Gdańsk 15 kwiecień 2005 r.;
 • szkolenie CMKP Nr 05-782-01-202-2005-Część A „Zarys ortodoncji – zasady i postępowanie kliniczne – Część A” - dr n. med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz, Gdańsk 24 styczeń - 11 luty 2005 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Prezentacja referatu: Leczenie wad klasy III. Standarty postępowania  ortodontycznego u pacjentów z rozszczepami podniebienia, Gdańsk 17 grudzień 2004 r.;
 • szkolenie CMKP Nr 44-730-2004 „Promocja zdrowia” - dr med. Marzena Zarzeczna-Baran, Gdańsk 10-12 grudzień 2004 r.;
 • XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej ( Ortodoncji ) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - prezentacja referatu: Potrzeba opieki ortodontycznej nad dziećmi upośledzonymi, Warszawa, 19-20 listopad 2004 r.;
 • szkolenie prof. MUDr. Milan Kaminek, DrSc., MUDr. Marie Štefkowá, CSc. „Leczenie ortodontyczne poszczególnych wad zgryzu”, Gdańsk 05-07 listopad 2004 r.;
 • kurs prof. Nazan Kucukkeles „Leczenie zgryzów otwartych w różnych okresach rozwojowych”, Opole, 26 wrzesień 2004 r. – kurs pozjazdowy 8. PTO;
 • 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Opole 23-26 wrzesień 2004 r.;
 • szkolenie CMKP Nr 8-782-2004-Cz.B „Wprowadzenie do leczenia wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych – Część B” - dr n. med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz, Gdańsk 01-21 wrzesień 2004 r.;
 • kurs CMKP Nr 8-782-2004-Cz.C „Praktyczne zasady leczenia ortodontycznego – Cześć C” - dr n. med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz, Gdańsk 31 maj -09 lipiec 2004 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Prezentacja programów komputerowych do analizy modeli ortodontycznych i zdjęć radiologicznych oraz prowadzenia gabinetu ortodontycznego – pokaz firmy Polorto, Gdańsk 18 czerwiec 2004 r.;
 • 7th  Congress of European Academy of Paediatric Dentysty, współautor referatu: Genetic and general diseases among children and adolescents & their influence on the occlusion, Barcelono 10 th - 13 th June 2004 r.;
 • szkolenie MUDr. Marie Štefkowá, CSc. „ORTHODONTIC FIXED APPLIANCES – BENDING OF ARCHES”, Gdańsk, 21-25 maj 2004 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne. Retencja i recydywy, Łódź 14 maj 2004 r.;
 • 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łódź, 12-15 maj 2004 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Diagnostyka wad klasy III. Przesuwanie zębów i ich dystalizacja, Gdańsk 12 marzec 2004 r.;
 • kurs CMKP Nr 4-782-2004-D „Radiologia stomatologiczna w ortodoncji” - dr n. med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz, Gdańsk 02-06 luty 2004 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Analiza cefalometryczna wg McNamara, Gdańsk 12 grudzień 2003 r.;
 • IV Konferencja Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS, II Gdańskie Forum Stomatologiczne 2003, Gdańsk 05-06 grudzień 2003 r.;
 • kurs CMKP Nr 3-782-2003 „Diagnostyka i podstawy leczenia rozszczepów w obrębie twarzy” - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pisulska-Otręba, Zabrze 24-26 listopad 2003 r.;
 • szkolenie prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD „Leczenie przypadków trudnych i nietypowych”, Gdańsk, 08-09 listopad 2003 r.;
 • prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD „STUDY CLUB MEETING” – „Prezentacja przypadków pacjentów leczonych w Zakładzie Ortodoncji AMG”, Gdańsk 07 listopad 2003 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk:: Założenia i koncepcja III Dental Implant System firmy Strauman z uwzględnieniem nowych rozwiązań na rok 2003. Zastosowanie Ortoimplantu do leczenia ortodontycznego, Gdańsk 24 październik 2003 r.;
 • kurs CMKP „Zespołowe leczenie wad narządu żucia” - prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska, Łódź 29-30 wrzesień 2003 r.;
 • 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego – prezentacja referatu: Objawy dolichocefalii u osób z zespołem Marfana, Współautor referatu: Stan zgryzu u dzieci i młodzieży w niektórych schorzeniach ogólnoustrojowych oraz uwarunkowanych genetycznie, Lublin 26-27 wrzesień 2003 r.;
 • Gdańskie Forum Stomatologiczne, Gdańsk, 05-07 czerwiec 2003 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Gdańsk: Prezentacja referatu: Ekstrakcje zębów stałych w leczeniu ortodontycznym, Gdańsk 23 maj 2003 r.;
 • kurs CMKP Nr 2-782-2003  „Rozwój morfologii i funkcji, podstawy diagnostyki ortodontycznej” - prof. dr hab.n. med. Agnieszka Pisulska-Otręba, Zabrze 12-16 maj 2003 r.;
 • spotkanie szkoleniowe Sekcji Ortopedii Szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: „Diagnostyka i leczenie tyłozgryzów”, Gdańsk 28 marzec 2003 r.;
 • XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej ( Ortodoncji ) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – „Prezentacja referatu: Analiza cefalometryczna u dzieci i młodzieży z zespołem Marfana”, Warszawa, 20-22 marzec 2003 r.;
 • kurs prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD “ALEKSANDER STUDY CLUB”, Gdańsk 28 październik 2002 r.;
 • szkolenie prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD „Warunki podejmowania decyzji o ekstrakcjach”, Gdańsk, 26-27 październik 2002 r.;
 • szkolenie prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD „Leczenie ortodontyczne u pacjentów z chorobami przyzębia”, Gdańsk 07-08 czerwiec 2002 r.;
 • kurs prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD “ALEKSANDER STUDY CLUB, Gdańsk 06 czerwiec 2002 r.;
 • spotkanie Szkoleniowe Sekcji Ortopedii szczękowej (ortodoncji) Polskiego Towarzystwa  Stomatologicznego Oddział Gdańsk: „Diagnostyka i leczenie zgryzów otwartych”, Gdańsk 13 grudzień 2002 r.;
 • kurs prof. R.G. (Wick) Alexander DDS, MSD „THE PRINCIPLES OF THE ALEKSANDER DISCIPLINE” Gdańsk, 08-10 listopad 2001 r.;