Na leczenie ortodontyczne coraz częściej decydują się ludzie dorośli. Pacjenci którzy podjęli decyzję o założeniu aparatu ortodontycznego oczekują by efekty leczenia były widoczne jak najszybciej. Jednak nie zawsze zdają sobie sprawę z powikłań jakie niesie za sobą takie leczenie u ludzi dorosłych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów wdrożyliśmy w Pomorskim Centrum Stomatologii Kryspin-Dent zespołową terapię ortodontyczno-chirurgiczną. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod leczenia czas leczenia ortodontycznego ulega znacznemu skróceniu. Metoda ta pozwala także na uniknięcie powikłań, które nie są rzadkością u osób dorosłych leczonych ortodontycznie w sposób tradycyjny.

 

Zalety leczenia ortodontyczno-chirurgicznego:

  • znaczne przyśpieszenie czasu leczenia,
  • eliminacja ryzyka wystąpienia resorbcji (zaniku) korzenia przesuwanego zęba,
  • eliminacja ryzyka powstania recesji dziąsłowych (odsłanianie się szyjek zębowych),
  • eliminacja ryzyka wystąpienia utrzymującej się ruchomości zębów po zakończeniu leczenia.

Jeśli plan leczenia ortodontycznego zawiera poszerzenie łuku zębowego, leczenie rotacji zębów, intruzji, ekstruzji, dystalizacji, mesializacji zębów czy zamykanie przestrzeni powstałej między zębami na skutek wcześniejszej utraty któregoś zęba, to z pomocą mogą przyjść techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych przy użyciu kortykotomii.

Kortykotomia wykonywana jest za pomocą bardzo zaawansowanych urządzeń m.in. piezosurgery. Urządzenie to działa na zasadzie kontrolowanych, trójwymiarowych drgań ultradźwiękowych. Dzięki niemu można wykonywać mikrometryczne, bardzo precyzyjne cięcia tkanki kostnej bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich. Kawitacja płynu irygującego prowadzi do stymulacji regeneracji komórek i znacznej poprawy gojenia. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla Pacjenta.

Nowoczesna mikrochirurgia daje lekarzowi nowe możliwości oraz pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w znacznie krótszym czasie. Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne osób dorosłych jest bardziej przewidywalne i znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjna ortodoncja.