W ostatnich latach obserwuje się znaczący postęp w leczeniu implantologicznym. Jeszcze niedawno implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w tych miejscach, w których istniały odpowiednie wymiary i gęstość kości. Ograniczało to znacznie możliwości stosowania implantów. Obecnie wykonuje się coraz więcej zabiegów implantologicznych u Pacjentów z poważnymi zanikami kostnymi, u których jeszcze do niedawna takie zabiegi były niemożliwe.

Utrata zębów wiąże się z rozpoczęciem naturalnego procesu zaniku kości. Proces ten postępuje bardzo szybko. Tylko u około 1 na 3 pacjentów warunki kostne są tak dobre, że wprowadzenie implantu nie wiąże się z żadnymi problemami. Pozostali Pacjenci mogą wymagać przeprowadzenia zabiegu regeneracji brakującej kości. Dzięki temu zabiegowi można umieścić implanty tam gdzie są one najbardziej pożądane z protetycznego punktu widzenia, bez względu na stopień zaniku kości.

Kiedy następuje zanik kości:

 • po usunięciu zębów (z upływem czasu następuje proces stopniowego zaniku wyrostka kostnego żuchwy i szczęki),
 • po utracie zęba w wyniku urazu mechanicznego,
 • po utracie zęba wskutek paradontozy,
 • w wyniku wystąpienia stanów zapalnych około wierzchołkowych,
 • w wyniku skomplikowanych i traumatycznych ekstrakcji (gdy doszło do znacznego uszkodzenia tkanek przyległych do zęba),
 • w wyniku długotrwałego użytkowania osiadających protez częściowych i całkowitych naciskających na dziąsło i kość.

Sterowana regeneracja kości polega na umieszczeniu w okolicy, gdzie brak jest tkanki kostnej, naturalnej kości Pacjenta pobranej z innego miejsca lub materiału syntetycznego (substytuty kostne posiadające naturalną, mineralną strukturę zbliżoną do ludzkiej tkanki) oraz pokrycie go specjalną błoną zaporową. Po kilku miesiącach, wskutek działania procesów regeneracyjnych materiał ulega przeistoczeniu w pełnowartościową tkankę kostną. Tkanka taka gotowa jest do wprowadzenia implantu stomatologicznego.

Zabiegi regeneracji kości wykonywane są:

 • przy pojedynczych implantach,
 • przy zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej,
 • w przypadku periodontologicznej regeneracji kości,
 • w przypadku regeneracji tkanek miękkich,
 • przy przeszczepach.

W Pomorskim Centrum Stomatologii do zabiegów regeneracji kości wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości materiały poddane szczegółowym badaniom klinicznym. Dzięki temu efekty naszej pracy są przewidywalne i zgodne z oczekiwaniami.

Zabiegi rekonstrukcji kości może zostać połączony z jednoczesnym wszczepieniem implantów. W trudniejszych przypadkach zabieg ten przeprowadzamy oddzielnie na kilka miesięcy przed implantacją.