W Kryspin-Dent zapewniamy naszym Pacjentom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku kompleksowego leczenia stomatologicznego organizujemy konsylia lekarskie. Podczas tej narady - lekarze różnych specjalności zbierają się aby omówić dany przypadek i zaplanować dalsze leczenie.

Konsylium lekarskie zwołujemy zawsze gdy leczenie wymaga udziału lekarzy kilku specjalności. Często są to skomplikowane i rzadko spotykane przypadki medyczne. Dzięki udziałowi w nim lekarzy różnych specjalności jesteśmy w stanie zaplanować całe leczenie tak aby było ono zarazem bezpieczne i skuteczne.

 

 Jakie korzyści z konsyliów lekarskich odnosi Pacjent?

  • przewidywalność leczenia,
  • zwiększenie bezpieczeństwa leczenia,
  • skrócenie czasu leczenia,
  • ograniczenie do minimum ryzyka niepowodzenia leczenia wieloetapowego,
  • gwarancja niezmienności kosztów nawet przy bardzo skomplikowanym i długotrwałym leczeniu.

Gdy leczenie planowane jest przez jednego lekarza wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji. Kłopoty te zazwyczaj wynikają z innych dziedzin, które nie są dziedzinami wiodącymi dla danego lekarza.

Przy leczeniu kompleksowym pod uwagę bierzemy możliwie największą ilość dyscyplin stomatologicznych. Proces planowania takiego leczenia przebiega nieco wolniej, lecz dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet skomplikowane leczenie bez ryzyka wystąpienia komplikacji.

Silny zespół specjalistów z różnych dziedzin stomatologii - na co dzień współpracujących ze sobą - wyróżnia nas na tle trójmiejskich gabinetów. Dzięki zachowaniu najwyższych standardów medycznych jesteśmy w stanie zapewnić naszym Pacjentom bezpieczne leczenie z gwarancją osiągnięcia zamierzonych rezultatów.