Prosimy o wypełnienie poniższego formularza z uwzględnieniem pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką.

Katarzyna Kryspin – protetyk

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Oddział Stomatologii w Gdańskiej Akademii Medycznej w 2001r. Od września 2005r. kieruję zespołem medycznym tworząc nowoczesne i profesjonalne Centrum Stomatologii Kryspin-Dent.

Od wielu lat swoją wiedzę i umiejętności praktyczne doskonalę uczestnicząc aktywnie w sympozjach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach praktycznych z zakresu leczenia interdyscyplinarnego, protetyki i implantoprotetyki estetycznej oraz odbudowy i przebudowy zwarcia, organizowanych w Polsce i za granicą. Prowadzę również szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu protetyki estetycznej.

Poprzez właściwe planowanie leczenia opartego na rzetelnym procesie diagnostycznym oraz pracy zespołowej specjalistów  zapewniam Pacjentom przewidywalne i długotrwałe efekty leczenia.

W procesie leczenia oraz wykonywania prac protetycznych w laboratorium zawsze wybieram  najlepsze rozwiązania, dzięki czemu uzyskuję doskonałe efekty estetyczne zgodne z oczekiwaniami Pacjenta.

 

Karolina Mazurkiewicz – chirurg

Ukończyłam z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym w Gdańskiej Akademii Medycznej w 2001r. W trakcie studiów prowadziłam aktywną działalność w studenckim kole naukowym przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błon Śluzowych. Po studiach przez 7 lat pracowałam w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Gdańsku.

W 2012r. zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.
Jako członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach, prowadząc wykłady z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
W 2011r. uzyskałam certyfikat aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Od wielu lat zdobywam wiedzę teoretyczną i udoskonalam umiejętności praktyczne, uczestnicząc w sympozjach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach praktycznych z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz periodontologii, organizowanych w Polsce i za granicą.

Wiodącą dziedziną mojej pracy w Pomorskim Centrum Stomatologii Kryspin-Dent jest nie tylko chirurgia i implantologia, ale również periodontologia. Łącząc wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, zapewniam profesjonalne przygotowanie Pacjenta do zabiegów implantologicznych, zapewniając długotrwały sukces w leczeniu.