Prosimy o wypełnienie poniższego formularza z uwzględnieniem pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką.

Pacjentom z chorobami przyzębia proponujemy dwie metody leczenia:

Leczenie przyspieszone – mające na celu usunięcie wady w jak najkrótszym czasie. Proces leczenia podzieliliśmy na trzy etapy.

  • Etap wstępny, zazwyczaj trwający około tygodnia, rozpoczynamy od oczyszczenia zębów Pacjenta przez higienistkę. Następnie lekarz periodontolog przeprowadza szczegółowe badania pozwalające ocenić stopień zaawansowania choroby przyzębia. Po przeanalizowaniu wyników badań, Pacjent poddany zostaje zabiegowi oczyszczenia korzeni wszystkich zębów.
  • Drugim etapem leczenia chirurgiczno-periodontologicznego jest chirurgiczne oczyszczenie korzeni pojedynczych zębów. Podczas tego zabiegu lekarz aplikuje Pacjentowi specjalne leki i materiały regenerujące przyzębie. Etap ten jest najmniej przyjemny i jest przyczyną opracowania przez nas nowej ścieżki leczenia.
  • Po zakończeniu właściwego leczenia następuje ostatni etap, którego celem jest podtrzymanie efektów leczenia. Ta metoda leczenia jest polecana tym, którym bardzo zależy na czasie.

Leczenie regeneracyjne – rekomendowane przez nas - jest mniej inwazyjne i tańsze w porównaniu do leczenia przyspieszonego. Pacjenci leczeni tym sposobem odczuwają mniejszy dyskomfort związany z dolegliwościami po zabiegach. Niemniej jednak metoda ta wiąże się z dłuższym czasem leczenia oraz koniecznością częstszych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

  • W tej metodzie wstępny etap leczenia został znacznie wydłużony i może trwać nawet dwa miesiące. Pierwszą czynnością jaką wykonujemy jest oczyszczenie zębów przez higienistkę. Następnie lekarz periodontolog przeprowadza szereg badań mających na celu określenie stopnia zaawansowania choroby. Po analizie wyników badań, przeprowadzamy oczyszczenie korzeni wszystkich zębów Pacjenta oraz aplikujemy leki regenerujące przyzębie. Dzięki wydłużeniu tego etapu, leki podane podczas oczyszczania korzeni zębowych dłużej oddziaływują na zmienione chorobowo miejsca. Po około dwóch tygodniach lekarz kolejny raz oczyszcza korzenie wszystkich zębów i aplikuje leki. Celem takiego działania jest oczyszczenie odstających kieszonek zębowych i doprowadzenie do ich zmniejszenia. Po czterech tygodniach lekarz przeprowadza szczegółowe badania, pozwalające na określenie stopnia poprawy.
  • Drugi etap leczenia czyli chirurgiczne oczyszczenie korzeni zębowych jest znacznie mniej inwazyjny i dolegliwy w porównaniu do leczenia przyspieszonego. Jest to zasługa wydłużenia etapu wstępnego, dzięki któremu zakres interwencji chirurgicznej może zostać mocno ograniczony. W praktyce przekłada się to na mniejsze dolegliwości, krótszy okres rekonwalescencji i dużo niższe koszty leczenia.
  • Ostatni etap ma na celu utrzymanie efektów leczenia. Po trzech miesiącach od zakończenia leczenia chirurgicznego Pacjent musi jeszcze kilkukrotnie odwiedzić nasz gabinet. Podczas tych wizyt ponownie oczyszczamy korony i korzenie zębowe oraz dokonujemy kontroli efektów dotychczasowego leczenia. W tej fazie leczenia Pacjenci mogą być kierowani na bezpłatne wizyty instruktażowe u higienistki.