Prosimy o wypełnienie poniższego formularza z uwzględnieniem pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką.

W Kryspin-Dent stosujemy nowatorską metodę planowania leczenia opartą na metodologii Akademii Dawsona. Peter Dawson należy do czołówki najbardziej wpływowych lekarzy praktyków i wykładowców w historii stomatologii. Jego prace naukowe tłumaczone są na 13 języków, a dokonania w zakresie planowania pracy stomatologicznej miały znaczący wpływ na rozwój światowej stomatologii.

Metodologia Akademii Dawsona stanowi jeden z najlepszych systemów planowania prac protetycznych. Całościowe ujęcie procesu leczenia i harmonijne połączenie oczekiwań estetycznych Pacjenta z prawidłowym działaniem aparatu żucia sprawiają, że planowanie prac w stomatologii staje się naprawdę wymagającym zadaniem.

Każdy etap w toku planowania prac z zakresu stomatologii estetycznej wymaga od lekarza specjalistycznej wiedzy i prawidłowego wykorzystania instrumentarium badawczego. Zasięg oczekiwanych zmian powoduje, że do procesu diagnostycznego, planowania pracy i leczenia wykorzystuje się wiedzę i umiejętności specjalistów z wielu dziedzin stomatologii. Tylko takie podejście gwarantuje najlepsze efekty leczenia, zarówno pod względem estetycznym, jak i prawidłowości funkcji żucia.

Piękny uśmiech to nie wszystko!

Podstawowe wymaganie Pacjenta, jakim jest piękny uśmiech, to tylko namiastka sukcesu. Właściwe dobranie parametrów funkcji żucia sprawia, że piękny uśmiech jest trwalszy, a Pacjent unika nieprzyjemnych konsekwencji, wynikających z niezadbania o cały układ aparatu żucia. Nieprawidłowe wykonanie planowania prac protetycznych może prowadzić do niebezpiecznych następstw - oto ich skrócona lista:

 • bóle głowy;
 • bóle stawów, szczęki, żuchwy, mięśni;
 • zanik kości, dziąseł;
 • wypadanie zębów;
 • problemy z wymową;
 • odpryśnięcia porcelany w zacementowanych pracach protetycznych;
 • pęknięcia szkliwa zębów;
 • ścieranie się zębów;
 • ruchomość zębów.

Ryzyko powyższych dolegliwości powstaje na skutek niewłaściwego rozłożenia sił w trakcie żucia i rośnie wraz z czasem wadliwego działania funkcji aparatu żucia.

Prawidłowo przeprowadzony proces leczenia winien zawierać następujące po sobie etapy działań, które są gwarantem uzyskania możliwie najlepszego wyniku leczenia, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Badanie, diagnostyka i wywiad

Jest to kluczowy etap planowania pracy. Właściwie przeprowadzony wywiad stomatologiczny, zbadanie oczekiwań Pacjenta, jak również pomiar i określenie wielu parametrów w jamie ustnej Pacjenta - stanowią fundament dla postawienia trafnej diagnozy. Równie kluczowym elementem pierwszego etapu planowania pracy jest prawidłowe wykorzystanie wysokiej jakości instrumentarium. Wynik badania wykonanego przy użyciu właściwie dobranego sprzętu ma niejednokrotnie decydujący wpływ na wybór metody leczenia. W Kryspin-Dent w badaniach wykorzystujemy m.in.:

 • Doppler -wykorzystywany do badania odgłosów w stawie podczas ruchów. Pozwala uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące ruchomości stawów i zminimalizować ryzyko niechcianych efektów użytkowych leczenia.
 • Fotografia stomatologiczna - analiza fotografii służy odpowiedniemu zaplanowaniu zębów w przestrzeni. Pomaga również w dopasowaniu zębów do twarzy oraz uzyskaniu indywidualnego dla każdego człowieka odpowiedniego efektu estetycznego. 
 • Łuk twarzowy – urządzenie, które służy do skopiowania układu szczęk względem stawu żuchwowo-skroniowego celem przeniesienia go do laboratorium protetycznego. Łuk twarzowy umożliwia dentyście pracę nad układem szczęki, żuchwy i stawów żuchwowo-skroniowych względem siebie. Rejestracja zgryzu jest szybka i całkowicie bezbolesna, a wykorzystanie łuku twarzowego jest nieocenione w protetyce, która wymaga niezwykłej precyzji.
 • Artykulator – jest urządzeniem, które za pomocą usytuowanych w nim gipsowych modeli Pacjenta ukazuje relacje szczęki i żuchwy względem siebie. Jest to kolejne narzędzie, które w precyzyjny sposób koncentruje się na prawidłowym zgryzie oraz pozwala zaplanować estetyczny uśmiech spełniający wymogi funkcjonalne zgryzu.
 • DSD (Digital Smile Design) – jest to metodologia i oprogramowanie, za pomocą którego ze zdjęć, radiogramów, zdjęć rtg, tomografii, czy skanów 3d, uzyskujemy gotowy do wizualizacji efektów leczenia blat roboczy. Możemy w sposób doskonały przekazać Pacjentowi i technikom protetycznym nasze plany w temacie kierunku zmian w uzębieniu Pacjenta. Zebranie wszystkich obrazów do takiego pulpitu pozwala precyzyjnie wskazać, które elementy uśmiechu Pacjenta się zmienią, jak doprowadzić do oczekiwanego efektu wizualnego i przedstawić rezultat Pacjentowi.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Konsylium

Stomatologia jest szybko rozwijającą się dziedziną medycyny. Lawinowo poszerzający się zakres informacji na temat każdej z dziedzin stomatologii wymusza na dentystach specjalizowanie się w jej poszczególnych dziedzinach.

Planując pracę dentysta protetyk spotyka się ze stomatologami innych specjalizacji na konsyliach, w trakcie których szczegółowo omawiają stan wyjściowy, diagnozę i ustalają konieczne kroki leczenia. Jest to bardzo ważny etap planowania pracy. W jego ramach, koncepcje diagnozy i leczenia konfrontuje się z wiedzą i doświadczeniem dentystów różnych specjalizacji. Owocem pracy jest ostateczna diagnoza i ustalony plan leczenia z wyznaczonymi kluczowymi punktami.

 

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Planowanie leczenia

Celem planowania jest ustalenie szczegółowego zakresu i kolejności leczenia. Jest to najważniejszy etap prac związanych z poważnymi zmianami i może trwać od kilku do kilkudziesięciu godzin. Dzięki nakładowi pracy zainwestowanemu w tworzenie planu pracy, efekty leczenia są przewidywalne i satysfakcjonujące.

Przeprowadzenie wszystkich elementów planowania leczenia ma na celu zapewnienie Pacjentowi estetycznego, bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania zębów na wiele lat. Jest to proces wymagający od planującego pracę lekarza ogromnej wiedzy, doświadczenia i współpracy z lekarzami różnych specjalności. W Kryspin-Dent podczas planowania wykorzystujemy m.in.:

 • Modele gipsowe – po wykonaniu w gabinecie zabiegowym wycisków lub skanów wnętrza jamy ustnej, w laboratorium wykonywane są gipsowe modele zębów. Pozwalają one na zobrazowanie rzeczywistego położenia zębów w przestrzeni (głowie Pacjenta). Modele są również wykorzystywane w późniejszych etapach planowania.
 • Artykulator – jest urządzeniem, które ukazuje relacje szczęki i żuchwy względem siebie. Artykulator wykorzystuje do tego wykonane wcześniej modele. Jest to kolejne narzędzie, które w precyzyjny sposób koncentruje się na prawidłowym zgryzie, pozwala zaplanować estetyczny uśmiech spełniający wymogi funkcjonalne zgryzu.
 • Oprogramowanie komputerowe – dedykowane oprogramowanie, które stale udoskonalamy, jest narzędziem wykorzystywanym przez lekarza w przeprowadzeniu analizy 2d. Dzięki funkcjonalnościom programu możliwe jest syntetyczne ujęcie wszystkich zebranych wcześniej danych: zdjęć rtg oraz fotografii, wywiadu z Pacjentem i wyników wcześniej wykonanych badań.
 • Nożyk do wosku – ostatnim ważnym elementem planowania pracy jest analiza 3D. Polega ona na odbudowywaniu zębów na modelu gipsowym osadzonym w artykulatorze za pomocą specjalnego wosku. Wykonany model poddawany jest analizie warunków zgryzowych oraz sprawdzeniu efektów wykonanego planu leczenia pod względem estetycznym.

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Akceptacja

Najważniejsza jest dla nas opinia Pacjenta, dlatego w procesie akceptacji planu leczenia przedstawiamy pacjentowi tzw. Mockup. Mockup jest nałożonym na zęby projektem przyszłej pracy. Zapewnia on przede wszystkim możliwość ogólnego zapoznania się z planowanym efektem leczenia. Innymi słowy, mockup pozwala „przetestować” efekty leczenia i zgłosić uwagi do proponowanego koloru, kształtu zębów, funkcjonalności, czy wygody użytkowania nowego uśmiechu.

Szczególnie pomocnym narzędziem w podjęciu decyzji o akceptacji planu leczenia jest wizualizacja komputerowa DSD (Digital Smile Design). Wykonane zdjęcie z nałożonym Mockup’em wprowadza się do programu, który pokazuje efekty przed i po leczeniu zgodnym z planem. Tak przygotowana prezentacja sprawia, że Pacjent może przewidzieć i zaakceptować efekty przyszłego leczenia.

 

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Leczenie

Akceptując plan leczenia Pacjent rozpoczyna proces jego realizacji. W trakcie prac staramy się, aby Pacjent pomiędzy wizytami nie miał ograniczonych możliwości używania swoich dotychczasowych zębów. Ważnym punktem realizacji planu pracy jest utrzymanie właściwej kondycji zębów i efektów prac, dlatego w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu pomagamy Pacjentowi utrzymywać higienę jamy ustnej.

Zdajemy sobie sprawę, że w bardziej skomplikowanych przypadkach i pod wpływem zdarzeń losowych dochodzi czasem do konieczności modyfikacji planu leczenia. W takich sytuacjach ustalamy i akceptujemy z Pacjentem konieczne zmiany.

Po zakończeniu leczenia Pacjent uzyskuje gwarancję na wszystkie efekty leczenia. Z tego powodu prosimy naszych Pacjentów o kontrolę nie rzadziej niż raz na pół roku. Pozwala nam do dostrzec ewentualne problemy i zapobiec im, zanim staną się uciążliwe dla Pacjenta.

 

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 ETAP 5 ETAP 6

Podsumowanie wyników

Po zakończeniu leczenia podsumowujemy jego przebieg i wyniki, dokumentując efekt za pomocą fotografii stomatologicznej. Dzięki temu możemy wspólnie z Pacjentem zobaczyć, jaki był zakres zmian i jaki efekt osiągnęliśmy po wykonaniu planu leczenia.  Ostatnim etapem realizacji planu są zalecenia w kierunku higienizacji oraz zaproszenie na kontrolę i higienizację za ok. 6 miesięcy.